X
تبلیغات
swimming

swimming

swimming

آموزش پای دوچرخه

شنای پای دوچرخه در شنا :

یادگیری پای دوچرخه در شنا بسیار مهم است . و یکی از مواد امتحانی در نجات غریق است ، که ناجیان باید به مدت یک دقیقه ( شاید مدت آن بیشتر شده باشد ) که بدون دست فقط باید با پا زدن خود را بر روی آب نگه دارند . و موارد بسیار زیادیم پیش می آید که که شناگر باید در قسمت عمیق بدون پیشروی و به حالت ایستاده برای مدتی توقف کند . در این موقع است که باید با حرکت پای دوچرخه خود را روی آب نگه دارد . ولی در واقع حرکتهای مختلف پا که در جهات گوناگونی صورت می گیرد با حرکت دستها در زیر آب ، بدن را در سطح آب طوری نگه می دارد که سر از آب بیرون می ماند . برای رفع خستگی و یا بازیهای در آب و یا بازیهای در آب و یا نجات افراد دیگر از پای دوچرخه استفاده می نمایند .

برای انجام این کار لازم است ریه ها را پر از هوا کنید و بالا تنه را کمی رو به جلو خم کنید طوری که با این خم شدن به جلو پاها از ران به عقب نرود و زاویه ای بین پاها و بالا تنه در ناحیه ی لگن و ران ایجاد شود ، به عبارت دیگر پاها درست در زیر سینه قرار داشته باشد . سینه و ششهای پر از هوا را روی آب بگذارید و انگشتها را ببندید و با کف دستها برای حفظ تعادل بدن آب را به طرفین حرکت دهید و در همان حال پاها را از یکدیگر به طرفین باز نموده ، مانند رکاب زدن دوچرخه پاها را حرکت دهید . نکته مهم این است که پاها از ران به طرفین باز شود و در همان حالت به آب ضربه بزند . هوای درون ریه ها را با مقدار کمی هواگیری و تخلیه در ششها حفظ کنید . مربی ،برای آموزش پای دوچرخه شما را به قسمت عمیق برده که آب تا زیر چانه شما باشد و در حالی که مراقب شماست زیربغل شما را گرفته ، کمی بالا می کشد . شما شروع به زدن پای دوچرخه می کنید و علاوه بر مراقبت هرگاه بخواهید به زیر آب بروید شما را به سطح آب می رساند و پس از مدتی تمرین از کمک او کاسته و بر حرکت دست و پای شما افزوده و احساس خواهید کرد که سر و صورت شما در خارج از آب باقی می ماند . البته به محض قطع حرکتهای دست و بخصوص پا ، بدن به زیر آب فرو می رود . و پای دوچرخه کمک می کند به مربی و ناجی  که کسی که دارد غرق می شود را نجات دهد ، پای دوچرخه را می زند و با گرفتن زیر چانه با دستها آن را به کنار می برد و بعد از آب خارج می کنند .  

+ نوشته شده در  Sun 23 Sep 2012ساعت 10:41 PM  توسط letoal  | 

آموزش شنای کرال سینه

شنای کرال سینه :

شنای سینه که به آن کرال سینه نیز گفته می شود سریعترین شنایی است که در آن ضربات منظم پاها به سمت عمق و سطح آب و همانند راه رفتن زده می شود و دستها به تناوب از آب خارج و به آب وارد شده ، آب را به عقب می رانند ، بالا تنه و به ویژه سر حول محور طولی خود تا حد خروج دهان از آب برای هواگیری چرخش نموده ، دوباره به داخل آب می چرخد وهوا را در آب تخلیه می نماید.۴ قسمت در این شنا باید مورد توجه باشند که عبارتند از:وضعیت بدن ، حرکت پاها ، حرکت دستها و هواگیری . البته همه حرکات باید با هم هماهنگ شوند . و باید تمرینات زیاد انجام داد و خوب آموزش داده شود.

وضعیت بدن در شنای سینه :

بدن به حالت افقی ، صورت و شکم رو به کف استخر است.بدن حول محور طولی یک چرخش می کند (معمولا چرخش به سمت راست است) و با این حرکت دستها را در بیرون و داخل آب در وضعیت مطلوب قرار می دهد و دوباره پس از چرخش به حالت اولیه بر می گردد.به هم خوردن تعادل افقی بدن موجب فرو افتادن پاها شده ، و حرکت و پیشروی مشکل می گردد.

حرکت پاها :

حرکت پاها موجب حفظ موقعیت بدن می گردد.ودر پیشروی بدن روبه جلو نقش کمتری نسبت به دستها دارد.حرکت پا در شنای کرال سینه باید به طور متناوب و بدون توقف زده شود . پاها باید به صورت صاف و کشیده و مچ پا هم باید به صورت کشیده باشد .زانو را نباید خم کرد.و مرینات اولیه در بیرون از آب روی سکو نشسته و دسته به عقب به عنوان تکیه گاه و پا را تمرین می کنید .و بعد به درون آب سر هم در آب و پا را تمرین و بعد از چند پا زدن برای تنفس سر را از آب بیرون و تنفس می کنید و دوباره تمرین پا را انجام میدهید.و برای تمرین از وسایل کمک آموزشی می توان استفاده کرد یا به کمک کسی که دستان شما را بگیرن و پا زدن را تمرین کنید یا با گرفتن دیواره استخر و تمرین را انجام دهید.

حرکت دستها :

در شنای سینه حرکت دستها اهمیت زیادی در پیشروی بدن در آب دارد . در واقع حرکت دستها در این نوع شنا حکم پارو برای قایق را دارد . اگر حرکت دست درست زده شود به راحتی به جلو حرکت می کنیدبه همین دلیل شناگران معروف براحتی در آب پیش می روند . اما لازم به ذکراست نه تنها دست بلکه تمام حرکات بدن به طور صحیح و هماهنگ باید زده شود تا رو به جلو حرکت کنید و درجا نزنید و استایل ، شنا زیبای داشته باشید.پس از ورود انگشتان دست به داخل آب که ابتدا شست و انگشت سبابه با سطح آب تماس حاصل می کنند ، مفصل آرنج شروع به باز شدن می کند تا کاملا باز شده در جلوی بدن قرار گیرد و در طی این کشیدگی از زاویه ی کف دست با سطح آب نیز طوری کاسته می شود که در هنگام صاف بودن دست در جلوی بدن کف دست رو به سوی عمق آب می شود و کشش آب به پایین ، داخل و عقب و بالا آغاز می گردد . اولین نقطه ای که از آب خارج می شود سر آرنجهاست و زمانیکه مرحله ی کشش در زیر آب حدودا در ناحیه ی مفصل ران به اتمام رسیده است و کف دست رو به سمت عمق می باشد ، خروج آرنجها ادامه می یابد تا موقعی که انگشتها نیز از آب خارج شوند در تمام مراحل آرنج بالا نگه داشته می شود . ساعد و مچ دست کمی زودتر از خط شانه عبور می کنند . برای جلوگیری از فروافتادن آرنجها باید سعی نمود (به تمرین زیاد نیاز دارد) بازوها را به سمت گوشها متمایل کرد .

هواگیری در شنای کرال سینه :

هواگیری بخش مهمی از شنای سینه می باشد . در شنای کرال سینه شخص بر روی شکم و سینه در سطح آب شناور است .و صورت درون آب قرار می گیرد و نمی تواند نفس گیری کند از طرف دیگر بلند کردن سر از آب موجب فرو افتادن پاها و از بین رفتن تعادل بدن می شود . بنابراین شناگر با چرخش سر ازیک طرف صورت را از آب خارج کرده ، با خروج دهان از آب ، هواگیری کند . معمولا افراد راست دست از راست و افراد چپ دست از چپ هواگیری می کنند.در شنای سینه شناگر فرصت کوتاهی دارد که هوا را گرفته ، فورا تخلیه کند . در یک لحظه سر از بغل چرخش می کند و فقط زمان برای فرو بردن هوا در ریه ها موجود است . از این رو عمل بازدم موقعی انجام می شود که صورت در آب قرار می گیرد و هوا از دهان و بینی در آب خالی می شود و لازم است پس از یادگیری حرکات پا و آموزش دست و هماهنگی آن دو انجام شود کمی مشکل به نظر می رسد ولی تمرین زیاد ، این مرحله را نیز آسان می سازد بخصوص در مراحل اولیه آشنایی با آب یادگیری تخلیه هوا در آب نکته بسیار مهمی است .

+ نوشته شده در  Thu 20 Sep 2012ساعت 2:44 AM  توسط letoal  | 

کشورهای مدال آور رشته شنا در المپیک2012 لندن و تعداد مدال ها

1 . china : طلا 24 عدد ، نقره 13 عدد ، برنز 21 عدد .

2 . russian : طلا 13 عدد ، نقره 17 عدد ، برنز 12 عدد .

3 . britain : طلا 7 عدد ، نقره 16 عدد ، برنز 16 عدد .

4 . ukraine : طلا 17 عدد ، نقره 14 عدد ، برنز 13 عدد .

5 . australia : طلا 18 عدد ، نقره 7 عدد ، برنز 12 عدد .

6 . america : طلا 14 عدد ، نقره 13 عدد ، برنز 14 عدد .

7 . brazil : طلا 9 عدد ، نقره 4 عدد ، برنز 1 عدد .

8 . germany  : طلا 2 عدد ، نقره 7 عدد ، برنز 3 عدد .

9 . poland : طلا 1 عدد ، نقره 1 عدد ، برنز 1 عدد

10 . netherlands : طلا 4 عدد ، نقره 2 عدد ، برنز 7 عدد .

11 . korea : طلا 2 عدد ، نقره 0 ، برنز 1 عدد .

12 . italy : طلا 2 عدد ، نقره 0 ، برنز 5 عدد .

13 . cuba : طلا 0 ، نقره 1 ، برنز 1 .

14 . france : طلا 2 عدد ، نقره 3 عدد ، برنز 3 عدد .

15 . spain : طلا 2 عدد ، نقره 11 عدد ، برنز 9 عدد .

16 . south africa : طلا 4 عدد ، نقره 4 عدد ، برنز 3 عدد .

17 . ireland : طلا 2 عدد ، نقره 0 ، برنز 0 .

18 . canada : طلا 4 عدد ، نقره 9 عدد ، برنز 3 عدد .

19 . new zealand : طلا 5 عدد ، نقره 6 عدد ، برنز 1 عدد .

20 . mexico : طلا 3 عدد ، نقره 2 عدد ، برنز 4 عدد .

21 . japan : طلا 2 عدد ، نقره 2 عدد ، برنز 4 عدد .

22 . belarus : طلا 5 عدد ، نقره 2 عدد ، برنز 1 عدد .

23 . azerbaijan : طلا 1 عدد ، نقره 4 عدد ، برنز 0 .

24 . sweden : طلا 1 عدد ، نقره 1 عدد ، برنز 0 .

25 . hong kong : طلا 0 ، نقره 0 ، برنز 2 عدد .

26 . norway : طلا 2 عدد ، نقره 2 عدد ، برنز 0 .

27.hungary : طلا 1 عدد ، نقره 3 عدد ، برنز 2 عدد .

28 . czech republic : طلا 0 ، نقره 0 ، برنز 1 عدد .

29 . greece : طلا 0 ، نقره 2 عدد ، برنز 3 عدد .

30 . israel : طلا 0 ، نقره 0 ، برنز 4 عدد .

31 . iceland : طلا 1 عدد ، نقره 0 ، برنز 0 .

32 . croatia : طلا 0 ، نقره 0 ، برنز 1 عدد .

33 . colombia : طلا 0 ، نقره 1 عدد ، برنز 0 .

34 . argentine : طلا 0 ، نقره 0 ، برنز 1 عدد .

35 . cyprus : طلا 0 ، نقره 1 عدد ،برنز 0 .

+ نوشته شده در  Mon 10 Sep 2012ساعت 10:31 PM  توسط letoal  | 

michael phelps

 

عکسی از شنا پروانه،شناگر معروف دنیا مایکل فیلپس.

+ نوشته شده در  Thu 6 Sep 2012ساعت 4:35 PM  توسط letoal  |